Εκτελωνισμός αυτοκινήτου

Άτομα με ειδικές ανάγκες

Ατελής εισαγωγή – παραλαβή επιβατικού αυτοκινήτου από αναπήρους πολίτες

Προϋποθέσεις
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι πολίτες, ηλικίας από (4) μέχρι (70) ετών, Έλληνες και υπήκοοι των άλλων Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να έχουν μία από τις παρακάτω παθήσεις:
– Πλήρη παράλυση των κάτω ή άνω άκρων ή αμφοτερόπλευρο ακρωτηριασμό αυτών.
– Κινητική αναπηρία του ενός ή και των δύο κάτω άκρων με ποσοστό αναπηρίας συνολικά 67%.
– Κινητική αναπηρία του ενός ή και των δύο κάτω άκρων με συμμετοχή του ενός ή και των δύο άνω άκρων με ποσοστό αναπηρίας συνολικά 67% από τα οποία το 40% τουλάχιστον στο ένα κάτω άκρο.
– Ολική τύφλωση και στα δύο μάτια με ποσοστό αναπηρίας 100%.
– Νοητική καθυστέρηση με δείκτη νοημοσύνης κάτω του 40%.
– Αυτισμό που συνοδεύεται από επιληπτικές κρίσεις ή πνευματική καθυστέρηση ή οργανικό ψυχοσύνδρομο με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω και είναι ανίκανοι για εργασία.
– Μεσογειακή αναιμία ή αιμορροφιλία.
– Νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου ή νεφροπαθείς μεταμοσχευμένοι.
Το παραλαμβανόμενο αυτοκίνητο πρέπει να είναι αντιρρυπαντικής τεχνολογίας.

Δικαιολογητικά
Θετική Γνωμάτευση της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης του τόπου μόνιμης κατοικίας του ενδιαφερόμενου.

Έκταση ατέλειας
Η ατέλεια που παρέχεται καλύπτει το τέλος ταξινόμησης και τα τέλη κυκλοφορίας. Ο Φ.Π.Α. κατά την εισαγωγή, ο εισαγωγικός δασμός (σε περίπτωση εισαγωγής του αυτοκινήτου από χώρα εκτός Ε.Ε.) καθώς και ο φόρος πολυτελείας καταβάλλονται κανονικά.